Disclaimer

Disclaimer

Verantwoording
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Anchor Workwear bv. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Anchor Workwear bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Anchor Workwear bv. kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anchor Workwear worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
Linken en verwijzen naar de pagina’s van Anchor Workwear bv op Internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Anchor Workwear bv stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.